Automatska sonda RAKORAF PFEUFFER

Sonda za automatsko uzorkovanje semena žitarica RAKORAF CEE Pfeuffer Nemačka  našla je svoju primenu kod nas među prvim korisnicima u Severnobačkom okrugu.

Predstavljamo Vam više detalja o sondi  za reprezentativno uzorkovanje semena direktno sa kamiona, sa pratećom opremom za transport uzorka do laboratorije.