Convimeter II

Procesni merač viskoziteta – omogućava merenje viskoziteta i kontrolu procesa u proizvodnji i razvoju tečnosti i pasta

Convimeter II omogućava merenje viskoziteta i kontrolu procesa u proizvodnji i razvoju tečnosti i pasta. Inovativni koncept merenja takođe otvara put mnogim metodama merenja koje su ranije bile rezervisane za oflajn reologiju da se koriste u proizvodnim okruženjima.

Prednosti Convimetra II

 • Kreirajte profile viskoznosti – Funkcija karakterizacije
 • Usklađivanje brzine smicanja – korelacija sa drugim meračima viskoziteta
 • Jasnoća – vremenski prikaz krive viskoziteta
 • Lakoća korišćenja – kroz provereni koncept rada zasnovan na pretraživaču i preko
 • kontrolne jedinice sa integrisanim ekranom osetljivim na dodir

Pratite proizvodne procese ili testirajte velike količine na proizvodnoj skali.

Convimeter II se može koristiti i u okviru sistema kontrolne stanice i u samostalnom radu.

Rad je bez napora zasnovan na pretraživaču preko mreže ili integrisanog ekrana osetljivog na dodir. Metoda merenja zasniva se na daljem razvoju principa rotacionog viskozimetra. Već Convimeter I ovde radi sa klatećim pokretom, što obezbeđuje dobru razmenu supstance i makroskopsko smicanje pri malim gradijentima smicanja. Sa Convimetrom II, merenje je sada potpuno digitalizovano, što dovodi do smanjenja pokretnih delova, a time i do lakšeg održavanja i robustnosti.

Potpuno digitalna obrada signala.

Brabender je u razvoj ugradio iskustvo stečeno sa Convimeter-a, koji se dokazao skoro 60 godina. Dakle, najnovija tehnologija ocenjivanja odgovara kvalitetu čvrstog materijala i proizvodnje.

Širok spektar primene – zahvaljujući podesivim brzinama smicanja i velikom opsegu merenja

Automatizacija – merenje i kontrola tokom procesa proizvodnje

Brza zamena supstance – zbog efekta pumpe

Niske brzine smicanja – makroskopsko smicanje pri malim nagibima smicanja

Merenje celokupne strukture – ponašanje se ne beleži samo na interfejsu, već se određuje preko makroskopskog opsega

Precizna merenja – viskozitet se meri u stvarnim uslovima

CIP – ,,Clean In Place„

Procesni viskozimetar – za linijsko merenje, kontrolu i regulaciju.

Inovacija – opseg funkcija podržava razvoj novih proizvoda i procesa

Koncept merenja je prepoznat u industriji skoro 60 godina i dokazan hiljadama puta.

Maks. pritisak do 10 bara, mak. temperatura do 130 °C

 • Svi delovi od nerđajućeg čelika
 • EHEDG sertifikacija (planirano)
 • Tečnosti od opsezima viskoziteta 30 do 200.000 mPas
 • Interfejs: 4-20mA
 • Priključak za mlečne cevi – prilagodljiv
 • Kontrolna elektronika u kućištu od 19″.

Primena u industrijama:

 • Prehrambena
 • Hemijska
 • Kozmetička
 • Petrohemija
 • Papirna pulpa
 • Boje i premazi