Ekstenzograf®-E

Uređaj za određivanje kvaliteta brašna – Extensograph

Extensograph®-E – Za mjerenje kvalitete brašna i ponašanja testa kod rastezanja

 • ICC-norma broj 114/1
 • ISO 5530-2
 • AACC metoda broj 54-10
 • RACI, GB/T, GOST R, IRAM, FTWG, i drugi

Extensograph®-E se koristi za merenja svojstava rastezanja testa, naročito o otpora prema širenju i mogućnosti širenja, da bi dobili pouzdane nalaze o ponašanju testa kod pečenja.

Kao nijedan drugi instrument, Extensograph®-E pokazuje kako na brašno utiču aditivi poput askorbinske kiseline, enzima (proteinaza) i emulzifikatora,  te stoga omogućuje određivanje reoloških svojstava svakog brašna, te podešavanje „reološkog optimuma“ za određenu svrhu.

Princip

Pre pokretanja testa u instrumentu  Extensograph®-E, pripremite uzorak testa od brašna, destilovane vode i soli u Farinographu®.

Nakon izvesnog vremena dizanja, testo se rasteže do pucanja u instrumentu Extensograph®-E. Primenjena sila se meri i snima. Ovaj postupak se ponavlja tri puta. To odgovara stvarnoj praksi u proizvodnji kruha i peciva.

Ekstenzogram snimljen on-line i prikazan kao kolor-dijagram na monitoru, prikazuje primenjenu silu kao funkciju dužine rastezanja (vreme).

Oblik mjerne krivulje i njene varijacije tijekom pojedinih vremena dizanja, područje ispod krivulje kao i numeričke vrijednosti raznih točaka vrednovanja, omogućuju dobivanje pouzdanih i ponovljivih iskaza o kvaliteti brašna i njegovoj prikladnosti za određenu namjenu.

Nadalje, može se predočiti i utjecaj aditiva na karakteristike brašna.

Ekstenzogram uključuje

 • Otpor na širenje
 • Maksimum
 • Područje ispod krivulje (Energija)
 • Broj odnosa (mogućnost širenja/otpor)
 • Broj odnosa Db/Max (maksimalno širenje/otpor)

Prednosti

 • Dugo trajanje testa – rezultati bliski praksi
 • Primena na sve vrste pšeničnog brašna
 • Određivanje reološkog optimuma
 • Optimiziranje mešavina pšenice i zrnevlja
 • Pokazuje uticaj aditiva

Spajanje na PC putem USB-a