ELATEST

ELATEST ® je instrument za brzo određivanje gustine gume – polimera
Automatsko određivanje gustine pomoću mase i zapremine uzorka.

ELATEST ® određuje gustinu polimera, posebno gume i nevulkanizovanih gumenih smeša – što je presudno za preradu gume, kako tokom razvoja recepata, tako i za kontinuiranu kontrolu proizvodnje.

Uzorak materijala se kompresuje u mernom cilindru. Sav gas sadržan u uzorku izlazi tokom procesa kompresije. Pod unapred podešenim pritiskom, pokretni klip dostiže položaj koji je specifičan za svaki pojedinačni uzorak – uzorak je komprimovan do svoje specifične zapremine. Hod klipa se meri i prenosi na računar.

Na osnovu težine i zapremine uzorka, računar automatski izračunava gustinu. Softver implementiranog računara je lak za upotrebu i njime se upravlja preko ekrana osetljivog na dodir. Odlična ponovljivost izmerenih vrednosti, lako rukovanje i pouzdanost čine Elatest® najprikladnijim i za kontrolu proizvodnje, kao i za istraživanje i razvoj.

Princip rada:

Određivanje gustine definisano je elektronskom vagom i elektronskim senzorom položaja. Svako merenje započinje merenjem mase uzorka. Nakon toga, uzorak se stavlja u merni cilindar i kompresuje klipom. Na taj način uzorak je komprimovan do svoje specifične zapremine.

Za određivanje zapremine uzorka, razlika između podizanja klipa meri se praznim cilindrom i napunjenim cilindrom.

Gustina uzorka se automatski određuje i određuje težinom uzorka i utvrđenom zapreminom uzorka.