GlutoPeak®

GLUTOPEAK – Brzi test za određivanje kvaliteta glutena

Test je jednostavan i lako objašnjiv. Najpre u instrument stavite lopaticu. Zatim u posudu za uzorak odvagajte 10 g rastvarača (vode), a zatim posudu stavite u instrument.

Sada u posudu dodajte uzorak a mernu glavu postavite u početni položaj. Instrument se pokreće (starta) automatski i meša uzorak programiranom brzinom. Softver će automatski snimiti i prikazati podatke koji se odnose na vreme i graf obrtnog  momenta/krivulju.

Kod tipičnih uzoraka brašna, za 1 sat se može završiti oko 10 testova.

Princip

U brašnu, celom  brašnu ili vodenoj emulziji glutena,  gluten će se odvojiti i nakupiti mešanjem. Uzorak i količina dodanog rastvarača (vode) je stalna tokom  čitavog postupka. Temperatura se stalno drži na 33°C (dvojni plašt cirkulacionog termostata). Brzina se drži stalnom sve do završetka testa.

Nakon nekog vremena (nezavisno o svojstvu uzorka brašna) gluten agreguje, nakuplja se formirajući mrežu  Formira se jednolika mreža glutena, što rezultira jakim povećanjem krivulje obrtnog momenta. Dalje mešanje razara mrežu i krivulja obrtnog momenta se smanjuje. Nastala krivulja obrtnog momenta ima tipični ispis. Nakon testa, softver automatski vrednuje rezultate.

Najvažnije je vršno vreme (vreme da se postigne najveći obrtni  moment) i najveća visina krivulje.

Jak gluten pokazuje kratka vršna vremena s visokim vrhovima, dok slab gluten pokazuje duža vršna vremena agregacije s malim vrhovima ili čak bez vrhova (brašna za pecivo).

Raspon vršnih vremena je između 60 i 600 sekundi (1-10min).

Brašna se mogu klasificirati zbog svojih različitih maksimalnih vršnih vremena i visina.

Prednosti:

  • Brzo izvršavanje testa (1-10min)
  • Mala veličina uzorka (~3g – 10g)
  • Lako rukovanje