Merač vlage – MT-CA

Analizator vlage  – Vlagomer MT-CA

 • MT-CA – Brabender vlagomer vlage MT-CA  je elektronski analizator vlage koji se koristi principom sušnice sa ventilacijom. Instrument određuje gubitak težine materijala uzorka koji  nastaje sušenjem uzorka. Prednosti:
  • Velika ušteda  vremena jer nema potrebe za kalibracijom na određeni materijal i dugotrajnog hlađenja uzorka
  • Merenje do 10 uzoraka odjednom
  • Određivanje sadržaja vlage tačnosti od < 0.1%
  • Automatizovano ponovno vaganje nakon sušenja u komori za sušenje
  • Temperatura sušenja do 200 °C
  • Raspon merenja (sadržaj vode) 0.1 – 99.9%

   

  Posebne prednosti :

  • Rad kontroliran tastaturom preko grafičkog ekrana osetljivog na dodir
  • Programiranje do 10 različitih metoda sušenja
  • Automatsko kalibrisanje vage prje svakog merenja
  • Automatsko prepoznavanje odabranog položaja uzorka pomoću senzora položaja
  • Unos težine uzorka između 1 i 20 g s unapred određenim rasponima tolerancije
  • Prikaz preostalog vremena sušenja
  • Ethernet port za razmjenu podataka

  USB port