Metabridge ®

MetaBridge®

Pametni softver  za povezanu komunikaciju

Jedan sistem za sve primene

Kao svestrano softversko rešenje, Brabender MetaBridge povezuje Vaše Barbender uređaje sa njihovim korisnicima i međusobno jedne sa drugima.

Prednosti:

 • Ušteda na vremenu: softver baziran na internetu eliminiše potrebu za lokalnu instalaciju
 • Mobilnost: brz pristup sa bilo kojeg mesta na svetu i sa bilo kojeg krajnjeg uređaja uz automatsko podešavanje rezolucije (responsivni web dizajn)
 • Interna komunikacija: višestruki pristup od strane različitih korisnika sa jednog operatora
 • Prilagođenost korisnicima: upravljanje putem ekrana na dodir, podesivi interfejs
 • Jednostavna prepoznatljivost: isti interfejs za sve krajnje uređaje
 • Brzo rešavanje problema: trenutni daljinski pristup od strane Barbender servisnog tehničara

 

Brabender MetaBridge nudi

 • Jednostavnu i zaštićenu prijavu za ovlašćene korisnike
 • Priprema testiranja i izvršavanje kontrolisano menijem
 • Praćenje testiranja uživo uključujući kontinuirane aktualizacije početnog vremena, i očekivanog vremena završetka
 • Individualno praćenje testiranja platforme sa više krajnjih uređaja u isto vreme
 • Snimanje, interaktivno uređivanje, procenjivanje, štampanje i izvoz rezultata testiranja
 • Integrisanje referentnih vrednosti za direktno poređenje vrednosti
 • Centralno memorisanje i upravljanje podacima testiranja
 • Automatske informacije o raspoloživim aktualizacijama softvera, brzo preuzimanje i brza instalacija
 • Individualno podešavanje i koordinacija prava pristupa za sve korisnike ili grupe korisnika