MetaStation

Brabender MetaStation je reometar za ispitivanje kvaliteta polimera i keramičkih jedinjenja
MetaStation je kreiran kao univerzalna pogonska jedinica za solo mikser, ili kao pogon veće konfiguracije jednopužnog ili dvopužnog ekstrudera, Primenu nalazi u sledećim oblastima
Ispitivanje materijala
Kontrola kvaliteta u proizvodnji
Merenje fuzionog ponašanja polimera
Optimizacija proizvodnih procesa
Merenje viskoziteta
Dolazna inspekcija robe

Mikseri MetaStationa imaju primenu u reološkim ispitivanjima
Termoplastičnih polimera – sve od PVC do biopolimera, algi, PLA , PEEK
Elastomera
Keramičkih pasti
Baterijskih komponenti

Po snazi u KW, kreirani su i modeli MetaStation 4, 8 i 16 KW.

 

Više na:

https://www.brabender.com/en/product/metastation-4e-table-drive/

https://www.brabender.com/en/product/metastation-4e-8e-16/