Micro Visco Amylo-Graph®

Micro Visco-Amylo-Graph®-E – Kombinirano rešenje za brašno i skrob

Micro Visco-Amylo-Graph® kombinuje postupke uređaja Viscograph®-EAmylograph®-E u jednom instrumentu. Profit svestranosti i pouzdanosti ovog instrumenta iskazuje se u prehrambenoj industriji, industriji papira i tekstila ili u hemijskoj industriji:

 • merenje osobina želatinizacije brašna i čistog ili modificiranog škroba
 • merenje aktivnosti enzima u brašno (npr. klica)
 • podešavanje dijastatičke aktivnosti dodavanjem enzima (npr. sladno brašno)
 • merenje uticaja usloa ekstruzije na ekstrudirani proizvod

MVAG® meri:

 • početak želatinizacije
 • maksimum želatinizacije
 • temperaturu želatinizacije
 • viskoznost tokom držanja
 • viskoznost na kraju hlađenja

Princip

Princip merenja je sličan kao i kod instrumenta Viscograph®-E: suspenzija skrob-voda ili brašno-voda se zagreva u rotirajućoj posudi i ponovo hladi, obe pod kontrolisanim uslovima. Upotrebite standardni postupak (grejanje – držanje – hlađenje) ili memorišite svoje  temperature po izboru.

Posebna geometrija mešalice osigurava dobro mešanje uzorka – nema sedimentacije čestica skroba. Merenje temperature direktno u uzorku olakšava precizno određivanje temperature trenutnoj viskoznosti.

Prednosti

 • Prikladno za skrob i brašno
 • Upotreba za kiselinu i bazu
 • Mala veličina uzorka (5 – 15 g)
 • Kratka vremena merenja
 • Brzina (0 – 300 min-1)
 • Merenje temperature u samom uzorku
 • Brzine grejanja / hlađenja do 10°C / min
 • Nema naknadnih troškova
 • Vrednovanje u BU, mPa, cP ili cmg

Posebna svojstva i posebni softver za Micro Visco-Amylo-Graph® and Viscograph®-E

Posebna svojstva

Osim fiksne brzine, softver omogućuje kreiranje profila brzina, tako da instrument može raditi npr. 1 minut na 100 RPM, 20 minuta na 75 RPM i 10 minuta na 50 RPM.

U kombinaciji s univerzalnim softverom za vrednovanje, to omogućuje korisniku da detaljnije vidi fizička svojstva materijala koji se koristi tokom zagrevanja i hlađenja  različitim brzinama.

Posebni softver

 • Program za međuodnos podataka:
  • U jednom grafikonu se može prikazati i vrednovati do 15 krivulja
 • Univerzalni profili vrednovanja:
  • Osim standardnog vrednovanja s vršnom viskoznosti, možete vrlo lako programirati i koristiti vlastite profile vrednovanja. U tim profilima mogu biti npr. područja, vrhovi, fiksne tačke, padovi itd.