Mlin SM 4

Primena Mlin SM 4 je mali, snažan laboratorijski mlin za pripremu uzoraka za određivanje

sadržaja vlage i analizu npr. proteina ili masti i takođe kvaliteta glutena (GlutoPeak).

Pogodan je za usitnjavanje svih vrsta žita kao pšenice, raži, ovsa, ječma, pirinča itd. i čak većeg zrna,  kao kukuruza.

Specijalna konstrukcija sistema za mlevenje sprečava zagrevanje uzorka i gubitak vlage tokom procesa mlevenja.

Princip  rada: sistem za mlevenje se sastoji od tri reverzibilne ploče za sečenje i rotirajućeg bloka sa još četiri reverzibilne ploče za sečenje.

Vrgač – odvajač mekinja se koristi za optimizaciju prinosa brašna.

Ponekad sadržaj pepela i prinos uzorka žita ne ispunjavaju potrebne specifikacije.

Pažljivo odvaja čestice brašna koje su zaostale na mekinjama i time povećava prinos dobiven sa Quadrumat Junior ili Senior za oko 10 % i još bolje se približava sadržaju pepela na uzorcima u poređenju sa komercijalnim brašnima.

Princip rada:

Uzorak se puni preko nasipnog koša.

Čestice mekinja više puta udaraju o lopaticu za mešanje tako da se zaostale čestice brašna zalepljene

na mekinjama pažljivo odvajaju od mekinje i prosejavaju kroz okruglo  sito.

Prednosti:  brašno se može testirati u laboratorijskim uslovima u pogledu kvaliteta i u uslovima koji odgovaraju uslovima pri procesu mlevenja.

  • Veći prinos brašna
  • Precizno podešavanje sadržaja pepela
  • Nesmetano odvajanje
  • Brzina od 2830 o/min na 50 Hz / 3400 o/min na 60 Hz.
  • Veličina sita 200 µm (druge dimenzije dostupne na zahtev)

 

Mlin SM 4

Naponski priključak

1 x 230 V; 50 Hz + N + PE; 1,9 A

1 x 115 V; 60 Hz + PE; 3,1 A

Dimenzije  (Š x V x D)

148 x 517 x 230 mm (sa nasipnim košem)

Masa oko 7 kg neto

Odvajač  mekinja

Naponski priključak

3 x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2,4 A

3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1,4 A

Dimenzije  (Š x V x D)

670 x 330 x 370 mm

Masa oko 37,5 kg neto