Absorptometar „C“

Brabender ® Apsorptometar „C“ je instrument sa sistemom za merenje obrtnog momenta (dinamometra), koji se koristi za precizno i ponovljivo određivanje broja apsorpcije ulja – OAN.
OAN – Oil absorption number praškastih materijala. Metoda ispitivanja zasniva se na promeni konzistencije praškastih materijala tokom apsorpcije ulja u mikseru instrumenta.
Obrtni momenat se meri i beleži tokom postupka mešanja; ulje se postepeno dodaje automatskom biretom u mikser. CARBON BLACK – ČAĐ – Praškast materijal upija tečnost i počinje da se aglomerira. Povećanjem potrebnog obrtnog momenta u toku testa, njegova vrednost raste i dostiže maksimalne vrednosti – beleži se na krivoj obrtnog momenta i softveru uređaja.
Ponovljivi testovi apsorpcije Brabender Apsorptometra „C“ u potpunosti ispunjavaju sledeće standarde, i nalaze primenu u sledećim oblastima:

  • Prerada i vulkanizacija gume ( ranije poznat interno kao DBP metod)
  • ASTM D 2414 A i B (čađ-carbon black)
  • ASTM D 3493 (čađ-carbon black)
  • Farmaceutska i kozmetička industrija
  • ASTM D 6854 (silicijum dioksid)