AQUATRAC – V

Vlagomer za merenje vlage plastičnih materijala-polimera , model AQUATRAC – V, Brabender Nemačka.
Instrument je namanjen određivanje vlage kod polimera – hemijskom reakcijom kalcijum hidrida

Neophodan u savremenom menadžmentu kvaliteta industrije polimera i srodnih industrija
• Metoda merenja prema DIN EN ISO 15512:2019 – Metoda kalcijum hidrida
• Prenosiv i fleksibilan u upotrebi

Robustan laboratorijski uređaj, sa ekranom na dodir, u kompletu sa priborom:
posuda za uzorak, uložak za reagens, dozirna špatula, mašice, četkica, Kalcijum Hidrid 250g.