Rotacioni mlin

Princip Materijal se puni preko nasipnog koša u komoru za mlevenje na mlinu.

Hranilica na košu omogućava precizno doziranje materijala. Komora za mlevenje je opremljena sa četiri čelična stacionarna noža za usitnjavanje. Rotor, koji je pričvršćen na osovinu motora, ima šest zamenljivih, podesivih noževa, pri čemu se materijal usitnjava na ivici sa stacionarnim noževima za usitnjavanje. Zamenjiva sita u donjem delu komore za mlevenje omogućavaju dobijanje različitog stepena finoće. Usitnjeni materijal pada kroz sito u kolektor, dok se ostaci materijala usitnjavaju do postizanja željenog stepena finoće.

Prednosti

 • Pogodan za različite vrste čvrstih materijala kako je navedeno gore
 • Potpuno usitnjavanje uzorka
 • Jednostavna zamena noževa
 • Brzina: 665 o/min (50 Hz) / 820 o/min (60 Hz)
 • Zamenjiva sita za dobijanje različitog stepena finoće
 • Stepen finoće: 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm
 • Dostupni su i drugi stepeni finoće na zahtev

Primena

Brabender rotacioni mlin koristi se za usitnjavanje različitih materijala pre njihovog ispitivanja – pravilno, pouzdano i sa promenljivim stepenom finoće.

Vlaknasti materijali kao što su

 • seno, trava, slama
 • duvan
 • lišće
 • prirodna i sintetička vlakna

Čvrsti materijali kao što su • koža, krzno • linoleum • celuloza • plastika

Kruti materijali kao što su • testenina • korenasti plodovi • ljuska kokosovog oraha • ugalj

Rotacioni mlin

Naponski priključak

3 x 230 V; 50/60 Hz + PE; 6,6 A 3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 3,6 A

Dimenzije  (Š x V x D)

365 x 735 x 625 mm

Masa oko 79 kg neto

Univerzalan laboratorijski mlin

Shema rotacionog mlina