SEDIMAT

Laboratorijski mlin za automatsku proizvodnju uzoraka brašna

za određivanje sedimentacione vrednosti po Zeleny-u

  • ICC standardi br. 116 i 118
  • ISO 5529

Mlin Sedimat je posebno razvijen od strane Brabender-a za pripremu uzoraka žita za određivanje sedimentacione vrednosti po Zeleny-u (ICC standardi br. 116 i 118, ISO 5529).

U kombinaciji sa mućkalicom, mlin Sedimat predstavlja preduslov za obavljanje ovog ispitivanja i dobijanje reproduktivnih rezultata. Sedimentaciona vrednost po Zeleny-u opisuje količinu i kvalitet frakcija glutena brašna i omogućava pouzdana predviđanja pecivnog kvaliteta brašna ili pšenice.

Pšenica se usitnjava u jednom koraku na tri para valjaka i dobiveno brašno se priprema. Ovom procedurom se uklješteni proteini ekstrahuju. U narednom koraku određivanja sedimentacione vrednosti po Zeleny-u, ekstrahovani proteini bubre u rastvoru mlečne kiseline i izopropil alkohola pre nego se odvoji supernatantna tečnost . U ovu svrhu, pripremljeno brašno se unosi u vibrirajuće cilindre, meša sa potrebnim rastvorima propisanim Zeleny metodom i mućka u predviđenom ritmu.

Zapremina sedimentacije određena nakon određenog vremenskog intervala pruža korisne informacije koje se odnose na očekivana svojstva testa, sposobnost zadržavanja gasa, dokaz o toleranciji i zapremini pekarskih proizvoda.

Mlin je veoma jednostavan za rukovanje i pruža sledeće prednosti:

  • Reproduktivne rezultate
  • U potpunosti automatsko mlevenje i prosejavanje
  • Kapacitet 100 g za oko 3 min
  • Bez habanja valjaka

Sedimat

Naponski priključak : 3 x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2,0 A

3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1,1 A

Dimenzije  (Š x V x D): 380 x 620 x 610 mm

Masa oko 50 kg neto

Mućkalica-Šejker

Naponski priključak : 1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 0,2 A

Dimenzije  (Š x V x D) 660 x 370 x 430 mm

Masa oko 10 kg neto

 

Pored Brabender Sedimat-a, potrebna je sledeća oprema i reagensi:

  • Mućkalica – šejker
  • Vibrirajući cilindar
  • Automatski dozator reagensa
  • Reagensi: Destilovana voda (bromfenol plavi rastvor), rastvor mlečne kiseline, izopropil alkohol