ViscoQuick

Brabender ViscoQuick je univerzalni viskozimetar koji meri reološka svojstva ulaznih sirovina u proizvodnji, tečnosti, kaša, kremova, sosova i pasta, pri promenljivim uslovima smicanja i temperature za širok spektar primena.

Ovaj fleksibilni reološki instrument može meriti želatinizaciju i ponašanje pri hlađenju raznih vrsta skroba, i proizvoda koji sadrže skrob. Takođe, ViscoQuick se koristi za razvoj novih recepata i novih profila karakterizacije u primenjenim i istraživačkim laboratorijama.

Sofisticirana arhitektura sa svojom jedinstvenom geometrijom smicanja i sa potpuno integrisanom kontrolom temperature omogućavaju visoku kompaktnost, brze temperaturne profile i visoku preciznost merenja.

Uređaj je standardno opremljen univerzalnom geometrijom lopatice i unapred instaliranim metodama za analizu kvaliteta sirovina (skrob, brašno, itd.) i za karakterizaciju temperaturnog ponašanja finalnih proizvoda (puding, ekstrudati itd.). Korišćenjem dalje geometrije lopatice i/ili kreiranjem prilagođenih profila smicanja i temperature, Brabender ViscoQuick se može optimalno prilagoditi skoro svakom aplikativnom merenju.

Optimizujte efikasnost vašeg kvaliteta i proizvodnih procesa, smanjite razvojne cikluse i konačno povećajte kvalitet vašeg finalnog proizvoda.