Pratite nas:

DETECTAMET

DETECTAMET proizvodi  – proizvodi za sigurniju prehrambenu industriju.

DETECTAMET proizvodi su prva linija odbrane u bezbednoj proizvodnji hrane.

Čak i u najefikasnijim sistemima moguća je kontraminacija proizvedene hrane.

Kontaminirana hrana prekida proizvodnju, uzrokuje neplanirane i visoke troškove i što je najvažnije i najopasnije, može naći svoj put do kupca.

Sa DETECTAMET proizvodima se taj rizik značajno smanjuje.

DETECTAMET proizvodi su dizajnirani da budu:

 

ERGONOMICNI

LAKO IH JE OTKRITI

OTPORNI I ČVRSTE KONTRUKCIJE

HIGIJENSKI

BEZBEDNI ZA KORIŠĆENJE U PROIZVODNJI HRANE

 

DETECTAMET materijali su tako razvijeni da svi proizvodi njihovi delovi mogu biti otkriveni metal detektorima i aparatima sa X zracima.