Automatska sonda Rakoraf za reprezentativno uzorkovanje zrna sa vozila – kamiona i prikolice