Nove verzije Brabender opreme

Predstavljamo Vam savremene digitalizovane verzije Brabender  instrumenata koji su standard u kontroli kvaliteta testa I brašna.

Nove linije opreme su u skladu sa  najsavremenijim tehnologijama

  • Integrisani PC
  • Interfejsi za komunikaciju sa uređajima – USB, HDMI , LAN, Ethernet
  • Metabridge ® Inovativni Softver – Smart Wokflow concept međusobnih povezivanja Brebender intrumenata
  • Automatsko doziranje vode kao opcija na Farinografu
  • Prezentacija rezultata merenja na Touch screenu, ili drugom ekranu po izboru