TANNOMETAR

Tannometar

TANNOMETAR je uređaj za analizu fenolnih jedinjenja u pivu. U kratkom vremenskom roku daje detaljne, pouzdane i potpune podatke. Fenoli se mogu analizirati u pivu, komini, ekstraktima hmelja i slada. Uređaj meri stvaranje taloga, intenzitet boje, promene ukusa za rutinske kontrole. Moguće je i ručno rukovanje uređajem. Automatski kontrolisani procesi analiziraju sadržaj tanina, osetljivost proteina, kapacitet redukcije, stvaranje ledene sumaglice tzv. chill haze-a kod ohlađenih pića te limit titracije amonijum-sulfata. Moguće je meriti uzorke piva u temperaturnom rasponu od -10 do 60°C. Nije potrebna kompleksna priprema uzorka. Dovoljno je profiltrirati filter papirom kako bi se uklonile sve komponente koje bi mogle smanjiti pouzdanost rezultata.

http://www.pfeuffer.com/tannometer.html