Analizatori vlage i nasipne gustine

Granolyser

Granolyser HL je novi NIRS analizator s modulom potpuno automatizovanog određivanja nasipne gustine uzorka. Standardizovani volumen posude za određivanje gustine je 600 ml a vreme analize je 55 sekundi. Do 1500 pojedinih spektara se snima tokom ispitivanja i izračunava se aritmetička sredina. Spektar merenja je 950-1540 nm sa rezolucijom od 256 piksela. Uređaj samostalno javlja potrebe za servisiranjem i redovnim održavanjem. Trajanje lampe  je više od 3 000 radnih sati. U setu se dostavlja i kalibracijski set za određivanje: sadržaja vode, proteina, ulja, skroba, indeks sedimentacije i nasipne gustine uzorka. Rezultati se mogu preneti putem USB priključka, LAN sučelja ili se mogu ispisati na integrisanom štampaču.

http://www.pfeuffer.com/beetle-sieves.html

Granolyser je NIR analizator zrnastih uzoraka. Prvenstveno je namenjen za sektore trgovine, skladišnog i proizvodnog poslovanja. Vrijeme ispitivanja je manje od 40 sekundi, a volumen je također 600 ml. Odlikuje ga NIR tehnologija visoke rezolucije te se snima više od 1000 snimanja po uzorku. LCD ekran osetljiv na dodir dijagonale 20 cm omogućuje lak i brz pristup svim upravljačkim operacijama i snimljenim podacima. Integrirani štampar po završetku ispitivanja ispisuje dobijene rezultate. Uređaj podržava HLR i PLSR kalibracijske modele.

 

http://www.pfeuffer.com/granolyser.html

Granolyser

Granomat je potpuno automatizovani uređaj koji bez usitnjavanja uzorka uz visoku preciznost obrađuje volumen uzorka od 600 ml. Korištenje je lako a na integrisanom štampaču se mogu ispisati svi rezultati. Prema međunarodnim tehničkim preporukama svrstava ga se u kategoriju A, klasu II.  Uređaj Granomat meri dielektričnu konstantu celog zrna, određuje sadržaj vode i nasipnu gustinu. Može memorisati i do 100 različitih kalibracija. Integrisana dva paralelna i serijska interfejsa za vezu s računareom i štampačem. Uređaj provodi samotestiranje i kalibraciju po svakom pokretanju.

 

http://www.pfeuffer.com/granomat.html

Granomat

HE60 je analizator vlage koji daje pouzdane i precizne rezultate tokom sakupljanja, sušenja i skladištenja sirovine. Uređaj ima mogućnost automatske korekcije temperature.

Uz uređaj dolazi i potvrda o umeravanju u Republici Njemačkoj.

Uređaj je adekvatan za ispitivanje svih vrsta žitarica a takođe se može koristiti i za brašnaste i praškaste uzorke. Uzorak se prilikom pripreme ne zagreva. HOH-EXPRESS HE60 usklađen je sa standardima EU i OIML (International Organisation for certified calibration meterology). Dizajniran je kao prenosan uređaj koji se može koristiti u terenskom i laboratorijskom radu . Punjiva baterija pokreće uređaj i do 10 sati u kontinuiranom radu.

http://www.pfeuffer.com/he60.html

HE90 se od uređaja HE60 razlikuje po tome što ima drveno kućište, štampač i izdaje merenja u dva primjerka. Po jedan za kupca i ispitivača. Uređaj  sadrži i interfejs RS232C (V24).

http://www.pfeuffer.com/he90.html

HE90

HE Lite odlikuje veliki raspon merenja i lako upravljanje uz jednostavan logično strukturiran meni, uređajem se upravlja pomoću tri tastera. Uz to što deli karakteristike s uređajima HE60 i HE90 ima i dokazan sistem merenja. Specijalno je dizajniran uređaj za lak terenski rad kako bi se odredilo pravo vreme žetve prema sadržaju vlage u žitaricama. Koriste se standardne metode određivanja sadržaja vode preko konduktiviteta kako bi se održaoa kvalitet uzoraka. Osim konduktiviteta meri se i temperatura uzorka. Ugrađena ćelija za mjerenje je bazirana na dokazanim principima već 40 godina što garantuje visoku pouzdanost uređaja za svježe ubrana zrna. Umeriti ga može i sam korisnik te se rezultati mogu menjati zavisno o potrebama korisnika uz korekcijske faktore. Kod više istovetnih merenja uređaj izborom korisnika može prikazivati isključivo srednje vrednosti merenja. Uz uređaj dolazi i garantni list u trajanju od 2 godine.

http://www.pfeuffer.com/he-lite.html

HE Lite

HE50 je analizator sadržaja vlage primjenjiv u celoj poljoprivredi. Lako se koristi što omogućava brza i pouzdana mjerenja. Za kvalitetno ispitivanje nije potreban velik broj uzoraka. Uređaj meri i preko 30% sadržaja vlage u uzorku. Temperaturu može meriti i u balama, silosima te utovarnim prostorima teretnih vozila kao što su vagoni. Budući je uređaj koji se koristi prilikom terenskog rada, uređaj se napaja preko lako zamjenjive baterije od 9V.

http://www.pfeuffer.com/he50.html