Brojači zrna

COUNTAFILL

CONTADOR broji i raspoređuje svo seme čiji je promer u opsegu 0,3-15 mm. Brz, precizan, tih uređaj kojim se lako upravlja. Radi na principu fotoelektronskog skeniranja uzoraka na izlaznoj beskonačnoj traci nakon koje uzorci padaju u predviđene posude za svaku veličinu uzorka. Pouzdanost u rezultate garantuje i mogućnost samostalnog korigovanja brzine zavisno od veličine uzorka. Naravno, ta brzina se može i ručno podesiti. Isto tako, ručno se može podesiti i tačno tražena veličina čestica koje se razdvajaju čime se reguliše kontrola brojanja. Semenke koje se značajno razlikuju od ostalih se ne broje kako bi se izbeglo pogrešno merenje. Za primer možemo uzeti npr. zrno pšenice koje je upalo u vreću s graškom.

http://www.pfeuffer.com/contador.html

CONTADOR 2 je sličan uređaju CONTADOR. Odlikuje ga brzina brojanja i do 5000 zrna/min, kompaktan dizajn, mogućnosti kontrole rada putem PC-a putem software-a SeedCount. Podaci se prenose na računar u .xls formatu. Također, 5 paralelnih kanala povećava efikanost procesa brojanja.

http://www.pfeuffer.com/contador20.html

COUNTAFILL je stanica za punjenje kesica i bočica s uzorcima. Ne postoji ograničenje materijalom ili vrstom vrećica i bočica. Moguće je odrediti tačnu količinu kojom se pune spremnici te kada spremnika na držaču više nema, automatski se zaustavlja cijeli sistem. Standardni komplet sadrži 10 držača. Princip rada je da se elektronskim senzorom prepoznaje pozicija svakog spremnika te se tako sprječava rasipanje uzorka. Svojom konstrukcijom prikladan je nastavak na brojače Contador.

http://www.pfeuffer.com/contafill.html

COUNTAFILL

SORTIMAT je uređaj za sortiranje i određivanje kvaliteta žitarica. Princip rada je da se vibracijama razdvajaju veličine čestica uzorka. Uređaju su potrebno 3 do 4 minuta za 100 grama uzorka. Moguće je podesiti vreme i produžiti ga do 9 minuta trešnje i sortiranja. Metode koje se koriste verifikovane su od strane ICC-a, EBC-a, MEBAK-a, GAFTA-e te ASBC-a. Uređaj gotovo uopšte nije potrebno održavati. Dostupan je sa 3, 4 ili čak 5 sita.

http://www.pfeuffer.com/sortimat.html