PRENOSNI DUOLINE MOBILE

PRENOSNI DUOLINE MOBILE

PRENOSNI DUOLINE MOBILE je prvi od dva mobilna uređaja za praćenje temperature. Prenosni sistem merenja temperature za kontrolu u silosima i rasutom materijalu. Jednostavan je za upravu i lako se instalira. Pogodan je za ATEX zonu 20/21. Može pratiti temperaturu u 20 silosnih bunara. Jedan senzorni sistem prihvata podatke iz 4 komore te je time dovoljno 5 sistema za praćenje čak 20 silosnih komora. Zvučni signal javlja se kao upozorenje za svako prekoračenje zadanih parametara.

http://www.pfeuffer.com/duoline-star-mobile.html

PRENOSNI DUOLINE MOBILE

 

GTM 800 je merni i akvizicioni instrument. Može izvršiti više od 800 merenja. Serijski je spojen preko IR interfejsa. Memoriše se i merno vreme. Mogući su promjenjivi limiti vrednosti.
Spajanjem na senzore po svakoj jedinici uzimaju se 4 vrednosti.

http://www.pfeuffer.com/gtm800.html