Stacionarni

DUOLINE STAR

DUOLINE STAR MEDIUM je potpuno automatiizovani sistem koji se lako instalira. Odlikuje ga veliki ekran osjetljiv na dodir. Ima PC/SPC interfejs te ga se koristi za potpunu automatizaciju kontrole temperature u silosima kako bi se prepoznao i sprečio pad kvaliteta sirovine. Senzori su digitalno spojeni u centralu „four-wire-bus“ vezom. Sistem se može dodatno podesiti da se u slučaju problema u skladištu signalizira svetlosnim, zvučnim alarmom i SMS porukom.

http://www.pfeuffer.com/duoline-star-medium.html

DUOLINE STAR SOFT je sistem kojim se upravlja putem središnjeg računala. Ima dust-EX odobrenje a senzori su za ATEX zonu 20/21. Korisnički interfejs je intuitivan i jednostvano te nije potrebna dodatna obuka korisnika za upravljanje sistemom. Sistem se lako instalira a USB priključak omogućava lak prenos svih podataka. Uz sve kao i model DuoLine star medium, može se kontrolisati efikasnost preduzetih mera za očuvanje zdravlja, za sistem hlađenja i ventilacije. Software na monitoru prikazuje shematski raspored silosa i stanje parametara u svakom.

http://www.pfeuffer.com/duoline-star-soft.html
DUOLINE STAR SOFT DUOLINE STAR SOFT

Temperaturni kablovi podnose velika opterećenja i imaju viseću  glavu senzora. Takođe postoje i DLS kablovi velikog opterećenja s baznom utičnicom i upravljačkim modulom. Kablovi su pogodni za senzore temperature i vlažnosti vazduha te mogu prenositi informacije o kontroli ventilacije  i hlađenja samih silosa.

Bežični moduli nude bežični prenos podataka o temperaturi. Imaju veliki prijem  podataka te mogu u trenutku primiti veliku količinu informacija. Životni vek baterije je izuzetno dug – 5 godina. Prijemnik je u potpunosti nezavisan o računaru. Lako se instaliraju svi sistemi, a podacima se upravlja putem računara. Svaki bežični modul može podržavati do 4 temperaturna senzora koji automatski mere svakih 15 minuta što ukupno iznosi 96 mjerenja dnevno.

Tolika količina informacija definitivno osigurava kontrolu kvaliteta svake kontrolirane sirovine.

http://www.pfeuffer.com/wireless-modules.html

GT1 je temperaturna sonda za kontrolu rasutih sirovina. Senzori se nalaze u vrhu same sonde te u dršci. Čvrsta konstrukcija sonde izrađena je od staklenih vlakana. Uređaj može primati podatke s dubina od 0,5 m, 1,5 m i 2,8 m. Podaci se u trenutku prikazuju na velikom LCD ekranu.
Uređaji GT1 i GT1-3 imaju kopljast vrh , dok GT1H i GT1-3H imaju dvodelnu oštricu odvojivu za transport. Merni raspon temperatura je od -10 do 70°C. Preciznost mjerenja je ±1°C.
Uređaje pokreće baterija od 9V.

http://www.pfeuffer.com/temperature-probes-with-display.html

GT1 GT3