Rakoraf 2

Rakograf 2

Za razliku od sistema Rakoraf CEE, Rakoraf 2 je mobilan sistem mnogo većeg radijusa uzorkovanja. Radi se o sistemu uzorkovanja namenjenog za uzorkovanje iz tegljača, kamiona s polu-prikolicama, železničkih vagona i sličnih teških transportnih vozila. Pokretni nosač omogućava linearno kretanje sonde po nosivoj gredi i tako pokriva prostor od 18,8 x 8 m što iznosi površinu od 165,44 m.

http://www.pfeuffer.com/rakoraf2.html

Rakograf 2