Rakoraf CEE

Rakoraf CEE

Sistem je osmišljen za statično uzorkovanje iz transportnog vozila prilagođen za sve vrste protočnih materijala. Radijus uzorkovanja iznosi r=4,4 m uz mogućnost okretaja zgloba uređaja od 350o. Podesive dužine ispitivačke teleskopske sonde iznose: 210/230/250/300 cm. Sistemom se može i daljinski upravljati uz 3 istovremena pokreta. Uz to, sistem može uzorkovati 5 uzoraka u 40 sekundi što ga čini jednim od najbržih sistema na tržištu. Kod prelaska na buduće, modernije varijante sistema, prednost Rakorafa je laka izmena upravljačke jedinice.

http://www.pfeuffer.com/rakoraf_cee.html

Rakoraf