Ručni ubodni uzorkivači Pfeuffer

Ručni ubodni uzorkivači

Uz motorizirane sonde za uzorkovanje, u ponudi Pfeuffera takođe se nalaze i ručne sonde za uzorkovanje, jedna od kojih je i Sample Spear. Ručnu sondu odlikuje lako rukovanje, čvrsta konstrukcija od kvalitetnih i lakih materijala. Dužina sonde može biti 1,5m ili 2m . Prednost ručnog uzorkovanja je sloboda izbora mesta uzorkovanja sirovine. Ručna sonda može uzorkovati 600g tj. 800g odjednom.

http://www.pfeuffer.com/sampler-type-pfeuffer.html