Sita

Sito

Naravno, uz kvalitetan mlin nophodna su i kvalitetna sita.
Beetle sieve su sita namijenjena za određivanje količine insekata u skladišnim vrećama zrnastih sirovina. Sadržaj vreće se provlači kroz duplo sito gde insekti ostaju na donjem delu sita.
Ručna test sita visoko su kvalitetna i precizna sita izrađena prema normi ISO 5223 koja definiše specifikacije za analitička sita koja se koriste za određivanje nepoželjnog sadržaja u zrnastim uzorcima. Izrađena su od nerđajućeg čelika. Promer sita je 1200 mm i efektivne visine 25 mm. Širina proreza na situ kreće se u rasponu 1,0-3,55 mm dok je promer oka diam. 0,5-4,5 mm.
U ponudi proizvođača takođe se nalaze i punjači kesica za testiranje uzoraka. Kako bi se izbeglo rasipanje uzorka po radnom mestu punjači će vam omogućiti sigurno punjenje tačno predviđene količine uzorka u testnu posudu.

http://www.pfeuffer.com/beetle-sieves.html